รัฐบาลไทย ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี
::: Gprocurement.go.th ::: ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Citizen Web portal By Ministry Of Information and Communication Technology e-Government
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) World of Food Thailand 2004
  ประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะการเงิน
   สามาระ Download file แนบได้นะคะ.......
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือน กันยายน 2559
  .......
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559
  .......
ถาม - ตอบ คำถามที่พบบ่อย
   สามารถ Download file แนบได้นะคะ.......
..อ่านข่าวทั้งหมด  
  ประกาศ
เรื่องขอเพิ่มจำนวนสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเรียกเก็บเงินประจำเดือน หนังสือที่ สธ ๕๓๐๑/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙
 • สมาชิก Download file แนบได้นะคะ.......
 • เรื่องข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (สมาชิกนอกประจำการ) หนังสือที่ สธ ๕๓๐๑ /ว ๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙
 •  สมาชิก Download file แนบ ได้นะคะ.......
 • เรื่องข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (สมาชิกสังกัดหน่วยงาน) หนังสือที่ สธ ๕๓๐๑ /ว๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 •  สามารถ Download file แนบ ได้นะคะ.......
 • ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ศพนายสวัย คำสาร, ศพนายธนโชติ แสนราช
 •  สามารถ Download file แนบได้นะคะ.......
 • ..อ่านข่าวทั้งหมด  


  ค้นหาเฉพาะ chapanakij.org ค้นหาจากเว็บทั่วโลก
  0000000 จำนวนผู้ชม
  0000701016
  เริ่มนับวันที่ 19 มิถุนายน 2552
    ลิขสิทธิ์ โดย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552
  © ทำการพัฒนาโดย บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 2009 |
  Login | Webmail | PW Mail