ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.


  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.


  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักการฌาปนกิจสงเคราะห์
    ผู้จัดทำ....
    [20/ธ.ค/2562]